Vážení přátelé a příznivci českého juda,

pár dní po Shromáždění delegátů Českého svazu juda, které zvolilo kandidáty Iniciativy Judo ZMĚNA 2021 jako nové představenstvo, bychom rádi poděkovali všem příznivcům, kteří stáli po našem boku a umožnili změnu ve vedení českého juda.

Cesta byla dlouhá, trvala vlastně dva roky. Za tu dobu jsme ještě prohloubili znalosti toho, co české judo skutečně trápí. V mnoho osobních setkáních, videokonferencích, e-mailech, ad. jste nám byli inspirací. Přinášeli jste nová a nová témata a my zjistili, že jsme se na tuto cestu vydali správně.

Tato cesta nekončí sobotním přesvědčivým vítězstvím ve volbách, ale začíná. Mandát od delegátů, kterých se sešlo rekordní počet - 82,54%, je velice silný, ale zároveň i zavazující. Uvědomujeme si, jaká důvěra byla v nás vložená.

Proto věříme, že zůstanete i nadále s námi věrni společné myšlence, že změny v českém judu jsou zapotřebí.

Jsme odhodláni a připraveni, naše čtyřleté období právě začalo.

Zůstaňte s námi, Vaši přízeň budeme nadále potřebovat.

Děkujeme

Pavel Volek, Martin Prokeš, Libor Štěpánek


Zakladatele Iniciativy JUDO ZMĚNA 2021 pojí společná myšlenka reformy a modernizace Českého svazu juda a nastavení čitelného a koncepčního chování směrem k celému hnutí.
Nejedná se o žádnou revoluci, ale o evoluci, která je přirozeným projevem každého živého mechanismu, který tak reaguje na podněty z okolního světa.


Pokud směřuje světové judo neustále kupředu, je modernější a plné inovací, pak i jednotlivá světová judistická hnutí musí jít dopředu a inovovat své myšlení a přístup. Jsme přesvědčeni, že když se systém nevyvíjí, tak stojí. Pokud ale stojí, zatímco ostatní jdou dopředu, pak jakoby couval. A když bude couvat, bude pomalu směřovat k zániku. Mnozí si teď mohou klást otázku, proč volíme tak silná slova, vždyť kdy jindy bychom měli být pyšnější na úspěchy, když ne teď?

Ano! To, co dokázal nejúspěšnější judista české historie, nezná precedens a bezesporu jsme všichni hrdí. Ale jak mnohokrát ukázala nejen sportovní historie, právě v takových chvílích může pýcha předcházet pád.

V našich úvahách a vizích proto již nepracujeme tolik s benefity plynoucími z úspěchů fenomenálního Lukáše Krpálka. Nikomu nevděčíme tolik, co jemu, nikdo nedokázal tolik, co on. Ale o to více je nyní řada na hnutí samotném, ve kterém je stále mnoho talentovaných sportovců, na nichž se dá stavět budoucnost českého juda.

Všichni dobře známe slogan "Judo je více než sport". Položme si proto otázku, čím tedy je? Ano, pro mnohé z nás také životní filozofií. A proto bychom rádi oprášili některé základní myšlenky, jako například poslání juda při snaze o rozvoj charakteru jedince skrze hodnoty a postoje, které toto učení ve svých základech přináší. Nacházíme se totiž ve velice těžké době, kdy sociální sítě, digitální hry a mobilní telefony už dávno vytlačily sport z prvního místa přirozeného zájmu dítěte. A nakonec to bude zase a jen trenér, kdo má největší šance a možnosti ovlivnit vývoj jedince tím správným směrem.

Uvědomujeme si také, že pokud se budeme dívat na budoucnost našeho juda jen skrze výsledky a vrcholový sport, dříve či později dojde k zániku klasického odkazu tohoto bojového umění, stejně tak jako k zániku juda, coby amatérského, či dokonce rekreačního sportu. Pokud pocítí "spodek pyramidy", že o něj není zájem, protože nikdy nedosáhne na VÝSLEDKY, přestane té filozofii prostě věřit. A bez silného spodku pyramidy, není silných jedinců na jejím vrcholu. Proto věříme, že budoucnost českého juda jsou i ti, které ještě nikdo nezná.

Věříme, že touto optikou se dá dohlédnout i dojít daleko, ale bez vás, uvnitř hnutí, to nepůjde. Pojďme do toho spolu!


PAVEL VOLEK, MARTIN PROKEŠ, LIBOR ŠTĚPÁNEK
kandidáti do vedení ČSJu a statutární zástupci klubů, reprezentující většinu členské základny Českého svazu juda, která svými hlasy vyvolala svolání mimořádného shromáždění delegátů.