Pavel Volek, Martin Prokeš a Libor Štěpánek jsou nové představenstvo Českého svazu juda

Po bezmála dvouletém úsilí  Shromáždění delegátů Českého svazu juda včera stvrdilo v pražském hotelu Olšanka členy Iniciativy Judo ZMĚNA 2021 jako nové představenstvo. 

Pavel Volek je novým předsedou, po jeho boku budou pro následující čtyřleté období 1. místopředseda Martin Prokeš a 2. místopředseda Libor Štěpánek. 

Rekordní účast 82,54% delegátů (16 400 hlasů) velice přesvědčivým způsobem ustanovila do funkce všechny tři kandidáty Iniciativy Judo ZMĚNA 2021. V době, kdy ještě není znám oficiální zápis ze shromáždění, můžeme konstatovat, že Pavel Volek získal přes 14 000 hlasů. Martin Prokeš v souboji s trenérem Petrem Lacinou získal přes 10 000 hlasů a porazil tak svého protikandidáta o více jak 5 000 hlasů. Libor Štěpánek zvítězil ještě přesvědčivěji, jeho vyzyvatel Václav Červín obdržel pouze přes 4 000 hlasů.

Cesta, kterou včera vyhodnotil nejvyšší svazový orgán jako správnou, byla dlouhá. Spočívala v náročném programu, kdy jsme se rozjeli takřka do všech krajů České republiky, abychom diskutovali s oddíly o skutečných problémech českého juda. Naslouchali jsme, vysvětlovali svůj návod, jak posunout celé judistické hnutí vpřed. Nespočet videokonferencí, osobních setkání, e-mailů a diskuzí. To vše jsme dělali s přesvědčením, že tak by to mělo být. Jedině tak lze dosáhnout skutečné změny.

Ta může ode dnešního dne započít. Delegáti Českého svazu juda nám k tomu dali velmi silný mandát. Jejich důvěru nesmíme zklamat. Je to závazek, který vnímáme se vší vážností a odhodláním: ZAČÍT MĚNIT ČESKÉ JUDO K LEPŠÍMU. 

Děkujeme


Pavel Volek, Martin Prokeš, Libor Štěpánek

Představenstvo Českého svazu juda

Kandidátní listiny odevzdány. Iniciativa JUDO ZMĚNA 2021 nabídne online i osobní setkání nad tématy českého juda

Do středeční půlnoci byl termín pro odevzdání návrhů na kandidáty do volených funkcí Českého svazu juda. Shromáždění delegátů ČSJu proběhne 11.6.2022 v kongresovém sálu Hotelu Olšanka a určí tak jeho vedení pro následující čtyři roky. Pozici současného předsedy se bude snažit potvrdit Pavel Volek, na 1. místopředsedu kandiduje Martin Prokeš. O post 2. místopředsedy svede souboj Libor Štěpánek. Ten vstoupil do bojů jako poslední za podpory všech členů Iniciativy JUDO ZMĚNA 2021 včetně původního kandidáta Adolfa Ziky. V rozhovoru se současným trenérem reprezentačního výběru U15 se lze dočíst, co všechno stojí za jeho kandidaturou včetně hlavní motivace a cílů, které by v případně nově nabité funkci rád splnil.

S oficiálním podáním návrhů ,,kandidátek" Iniciativa JUDO ZMĚNA 2021 spouští sérii videokonferencí nad tématy českého juda. Každou středu od 20:30 je zvána celá široká judistická veřejnost. Vedle toho jsou přichystány i osobní setkání. První možnost se nabízí již tuto sobotu 14.5. na Českém poháru Jablonce. Od 16:45 v horní části sportovní haly v salonku budou připraveni všichni kandidáti z Iniciativy JUDO ZMĚNA 2021 k diskuzi.

Přijďte se přesvědčit, jakou ZMĚNU můžete 11.6.2022 podpořit. Těšíme se na diskuzi s Vámi, žádný dotaz není tabu. Budeme rádi za energii, podněty a především setkání nad tématy českého juda.

Pavel Volek, Martin Prokeš, Libor Štěpánek

Rozhovor s Liborem Štěpánkem

Kdy jsi poprvé začal uvažovat o tom, že by si se chtěl stát místopředsedou ČSJu?

Na začátku února mě oslovil současný předseda ČSJu Ing. Pavel Volek. Přišel za mnou s nabídkou kandidatury na pozici místopředsedy. Byl jsem překvapen, možná i šokován a otevřeně říkám, že několik dní se mi špatně spalo. Člověk nad tím musel neustále přemýšlet, sám sebe se ptát na různé otázky. Zároveň jsem potřeboval znát názor své rodiny, svých přátel a kamarádů. Od nich jsem cítil, a i nadále cítím, velkou podporu. Po zvážení pro a proti jsem se rozhodl kandidaturu přijmout. Na jedné straně tuto skutečnost vnímám jako velký závazek, a na straně druhé to beru jako velkou příležitost, která se nemusí už opakovat.

Jak je pro tebe důležitý celý tým Iniciativy JUDO ZMĚNA 2021?

Iniciativě jsem fandil od samotného začátku. Myšlenky o modernizaci a změnách ČSJu se mi líbily. Zároveň jsem byl rád, že začátkem září 2021 se celý tým přijel představit také k nám do Jižních Čech. Byl představen program, byly vyslechnuty názory a problémy Jihočechů. V neposlední řadě jsem měl dobrý pocit z otevřené komunikace a chuti něco změnit.

Od té doby nějaký ten čas již uplynul a já vím, že jsem se nerozhodl špatně. Určitě všechno nejde tak hladce, jak bychom všichni chtěli, ale když se podívám, co všechno se podařilo v prvním čtvrtletí roku 2022, tak jsem rád, že jsem součástí tohoto týmu.

Jakým hlavním tématům by si se chtěl věnovat v případě zvolení do funkce?

Náš program obsahuje různá témata, některá jsou mi určitě bližší, některá méně. Dlouhodobě pracuji s judistickou mládeží, takže bych se rád věnoval úpravě věkových kategorií (pozn.: na tom již v týmu pracujeme), koncepci rozvoje talentované mládeže, dohledu nad krajskými sportovními středisky a KVŽ. Nebojím se také komunikace s kraji. Další mojí silnou stránkou je administrativní činnost, takže má aktivita bude směřovat ke standardizaci svazových dokumentů, včetně svazové vizuální identity. Tady určitě budu v úzkém kontaktu s generálním sekretářem Romanem Kalousem. V nedávné době jsem ale třeba i působil v klíčové pozici covid managera na úspěšně uspořádaných evropských pohárech a OTC u nás.

Se svou pracovitostí a spolehlivostí se budu snažit každé téma a zadaný úkol splnit co nejlépe, ať už bude jakýkoliv. Raději volím pečlivý pomalejší styl s delší přípravou, ale s tím nejlepším možným výsledkem.

V čem by se měl Český svaz juda nejvíce změnit?

To je pro mne hodně těžká otázka, přesto se pokusím nastínit mé dlouhodobé vize. Rád pracuji v týmu. Na všech úrovních a napříč celým svazem bychom měli pracovat týmově s orientací na procesy, více než tomu bylo v minulosti. Rozhodování o něčem od stolu by mělo být zapomenutou minulostí. Jsem prostě zastánce toho, že každý nemusí umět všechno, ale společně můžeme být silnější. Mám vyzkoušeno, že práce v týmu s sebou přináší snažší překonávání překážek a rychlejší dosažení společných cílů. Zároveň je pro mne důležitá vzájemná komunikace a podpora, společné nadšení a zájem na úspěchu.

Jak vnímáš současnou atmosféru v české judistické komunitě?

Doba před Mimořádným shromážděním delegátů ČSJu (pozn.: prosinec 2021) nebyla pro nás judisty nejlepší. Náznaky nervozity a rozdělení na dva tábory jsem zaznamenal. V demokratické společnosti mi to přijde ale normální věc. Každý má možnost se rozhodnout. Už méně se mi líbí vytahování kauz, které jsou zaměřeny na konkrétní osoby. Já jsem nekonfliktní člověk, který se snaží vyslechnout každého a s každým najít společnou řeč.

Jsi dlouholetým reprezentačním trenérem U15. Nebude ti tato funkce chybět?

Určitě bude. Je to moje srdeční záležitost. Povedlo se nastavit systém, který generoval kvalitní základnu pro reprezentaci kadetů. Vůbec se nebojím říct, že společně s krajskými trenéry žactva dlouhodobě odvádíme dobrou práci, máme mezi sebou kamarádský vztah a táhneme za jeden provaz. Aktuálně se musíme vrátit zpět ke kvalitě výběru, která tady byla před pandemií Covid 19. Zároveň připravovaná změna věkových kategorií (pozn.: U8, U10, U12, U14, U16, U18, ...) s sebou přinese novou koncepci spojenou s novými úkoly a výzvami.

Kam bude české judo směřovat po konci Lukáš Krpálka jako závodníka?

Lukáš je jenom jeden a jen těžko ho bude někdo nahrazovat. A to nejen u nás, ale i ve světovém judu. Dříve či později ta doba přijde. My o ní musíme otevřeně mluvit už nyní a dobře se na ní připravit. Budeme muset přijmout opatření směrem k reprezentaci a jejím výsledkům. Určitou naději mi dávají Renata Zachová (pozn.: spolupodílel jsem se na její přípravě v žákovských kategoriích, kdy byla členkou našeho klubu SK Kaplice) a Věra Zemanová. Mezi chlapci pak Honza Svoboda, Tonda Dvořáček, Adam Kopecký a další mladí sportovci v juniorské a dorostenecké kategorii. Jak už jsem nastínil v předešlých otázkách, důležitá bude koncepční práce s mládeží. Kvalitní a zapálení trenéři na všech úrovních jsou samozřejmostí, bez nich to nikdy fungovat nebude. Naštěstí my máme Andreu Pokornou, Vaška Sedmidubského, Pavla Petřikova ml., Františka Šmehlíka a v neposlední řadě také Jirku Štěpána.

Co se podařilo v prvním čtvrtletí roku 2022

Vloženo 21.3.2022

Iniciativa Judo změna 2021 se poprvé ohlíží za změnami prosazenými v českém judu. Předsedou Českého svazu juda byl od 1. 1. 2022 zvolen Pavel Volek, jakožto jeden z představitelů této iniciativy, lze říci, že práce začala počínaje tímto datem. V následujícím výčtu programových bodů, které byly iniciativou Judo změna 2021 představeny v loňském roce, přinášíme podrobnosti o jejich aktuálním stavu. Za necelé tři měsíce letošního roku se podařilo v některých bodech výrazně změnit mnohdy nesprávně nastavený systém či principy fungování v dané oblasti. Nejvýraznější změnou je úzká spolupráce s krajskými svazy juda - posílení jejich pravomocí, reorganizace vzdělávacího systému trenérů, revitalizace Sportovních center mládeže (SCM) včetně navýšení finanční podpory na nové trenéry, změna organizačního schématu pro soutěže řízené ČSJu či stanovení systému pro nominační kritéria reprezentačního družstva (RD) a hodnocení rozhodčích.

Pravomoci krajů

Plénum ČSJu rozhodlo o změně způsobu výběru trenérů Sportovních středisek (SpS) pro kategorie U13 a U15, kterým v současné době disponuje každý kraj (KSJu). Vytvořil finanční prostředky pro minimálně jednoho trenéra v každém kraji, jehož vybírá příslušný krajský svaz juda, který má v této oblasti výrazně posílené pravomoci. Dalším bodem je koncepční práce nad vytvořením metodiky pro fungování krajských výběrů ve spolupráci s centrálním výběrem této kategorie pod republikovým trenérem U15.

Nová organizace časového programu turnajů

Změna organizačního schématu pro soutěže řízené ČSJu spočívá v losování a vážení den před turnajem. Současně lze tuto činnost uskutečnit i v den turnaje, avšak bez možnosti změnit hmotnostní kategorii. Pořadatel zajišťuje vážní místa v dojezdových vzdálenostech, které lze možno i přidávat na základě zvýšené poptávky (např. ČP Ostrava, Hradec Králové). Vše koordinuje sportovní ředitel ve spolupráci s komisí rozhodčích (KR). Nový systém vedl k urychlení začátku soutěží, který není zdržován těmito fázemi. Dále byla zavedena možnost bezhotovostní platby startovného.

Změna systému hodnocení rozhodčích

Byl zrušen současný bodový žebříček, který mnohdy způsoboval "nezdravou" soutěživost mezi rozhodčími. Byl vytvořen tradiční systém rozhodcovských tříd (III., II., I. a národní). Výkonný výbor (VV) ČSJu schválil nový dokument "Zásady pro činnost rozhodčích ČSJu".

Metodika

Předsedou Trenérsko-metodické komise (TMK) ČSJu Jiřím Vaňkem byly ve spolupráci s Pavlem Volkem, Liborem Štěpánkem, Jiřím Štěpánem, Josefem Brožem a Martinem Prokešem vypracovány "Zásady a předpisy pro vzdělávání trenérů". Součástí je mj. změna názvu trenérských tříd, udělování trenéra III. třídy - cvičitele je pouze v kompetenci TMK KSJu (snaha o zkvalitnění vzdělávání zajištěním seminářů příslušnou TMK KSJu, která se orientuje v konkrétním regionu), požadavkem k udělení trenéra II. třídy je II. dan, rozšíření možností k získání I. trenérské třídy (studium na Univerzitě Palackého v Olomouci atd.), změna platnosti trenérských tříd, vytvoření podmínek a motivace ke studiu na VŠ a zároveň Trenérské školy se specializací judo. V dalším řešení je obnovení úzké spolupráce s FTVS UK - inovace obsahu specializace judo (osloven Mgr. Jindřich Turek jako potenciální vedoucí specializace), příprava školení trenérů II. třídy (16. - 19. 6. a 2. - 4. 9. 2022 v Teplicích), zavedení povinného bloku praxe pro uchazeče o II. trenérskou třídu pod dohledem TMK kraje i ČSJu, seminář trenérů 26. 6. v Olomouci (možnost prodloužení trenérských tříd), nový zkušební řád pro děti od 4 let (vytvoření souboru cvičení a technik, které předchází 6/5 kyu), úprava stávajícího zkušebního řádu, propojení studia Střední odborné školy - obor sportovní management v Praze s tréninkovou skupinou SCM Praha a Střední Čechy.

Úprava věkových kategorií

Byla vytvořena pracovní skupina ve složení: Jiří Vaněk - předseda TMK, Libor Štěpánek - trenér výběru U15, Martin Schuster - komise rozhodčích, František Šmehlík - trenér SCM, Martin Prokeš - trenér Krajského výběru žactva Ústeckého kraje (KVŽ UK), která intenzivně pracuje na změně věkových kategorií s platností od roku 2023. Součástí této změny je i změna pravidel a dalších návazností; materiál bude po dopracování připraven ke schválení v plénu ČSJu. Cílem této změny je "odbourat" současný systém, který s přechodem kategorie U15 do U18 způsobuje demotivaci závodníků, kteří v soutěžích soupeří s o až 3 roky staršími závodníky. Změnou věkových kategorií na U14 a U16 dochází ke srovnatelným podmínkám ve fyzické vyspělosti.

Nastavení ochranných mechanismů

Sportovci mohou být zařazeni do SCM i v situaci, kdy se nadále připravují v mateřském klubu. Podmínkou je zajištění kvalitního a komplexního tréninkového zázemí a samozřejmě trenéra s odpovídající kvalifikací pro trénink dorostu a juniorů. Předpokladem dobrého fungování je komunikace s trenérem spádového SCM a maximální součinnost. V současné době se pracuje na prováděcí metodice. Stávající Koncepce péče o sportovně talentovanou mládež musí být revidována. Nová verze bude v nejbližší době předložena ke schválení plénu ČSJu.

Nominační kritéria

Došlo ke změně nominačních kritériích pro reprezentace seniorů, juniorů a kadetů směrem k ME a MS. Byl vytvořen systém limitu A a B. Limit A znamená nutnost nominace na základě stanovených výsledků, limit B je v kompetenci odpovědného trenéra RD.

Revitalizace SCM

Zřízena byla dvě vrcholová SCM - Praha a Olomouc s úvazkem pro jednoho hlavního trenéra a jednoho asistenta z prostředků ČSJu. Nově bylo zřízeno SCM Ostrava. V rámci centrální tréninkové přípravy byly zavedeny centrální randori ve spádových oblastech Praha a Olomouc. V současné době jsou připravovány kontrolní a hodnotící procesy činnosti jednotlivých SCM, které budou po dopracování předloženy ke schválení plénu ČSJu.

Spolupráce s kraji

Došlo k významnému posunu v navýšení finančních prostředků pro kraje na činnost krjských žákovských družstev. Plénum složené z volených zástupců krajů vnímá nový předseda ČSJu s jeho plnou důležitostí, tedy jako druhý nejvyšší orgán svazu; jeho pravomoci a názory budou na rozdíl od minulosti respektovány a aplikovány. Kraje mají právě prostřednictvím pléna možnost přenášet na vedení svazu a do odborných komisí své připomínky a nápady. Program jednání pléna je vždy předem rozeslán všem členům, aby mohli dodatečně doplnit body k projednání. Na samotném plénu je většinový názor vždy podnětem ke změně předloženého návrhu. Hlavní apel spočívá v transparentnosti. Nově bylo rovněž zavedeno zveřejňování každého zápisu z pléna ČSJu na webových stránkách Českého svazu juda. Byl vytvořen systém financování krajských svazů juda: 50 % finančních prostředků ze zaplacených licencí z roku 2021, alokované prostředky z dotace ČSJu, prostředky pro KVŽ/SpS. Došlo k ke změně v Dorostenecké lize, která se rozšířila na 16 účastníků.

Etický kodex

Byl vypracován Etický kodex, který je součástí každé pracovní smlouvy nejen daného trenéra RD, ale i ostatních zaměstnanců ČSJu. Upravuje zásady chování, vystupování a fungování směrem ke svěřeným osobám (trenéři mládežnických reprezentací), dospělým závodníkům, dalším osobám a stanovuje zásady profesionální činnosti v českém judu - navenek i dovnitř. V současné době je vypracováván Etický kodex rozhodčího.

Konec papírových evidenčních karet

Nově se lze na turnajích prokazovat Evidenční kartou uloženou v elektronické podobě (mobil, tablet...) i s použitím QR kódu. Jde o zjednodušení současného systému, kdy často docházelo k opomenutí nutnosti papírové evidenční karty na turnaji. Rozhodčí a pořadatelé již byli zaškoleni ohledně této změny, která se již stala běžnou praxí.

Marketing a PR

Byl vytvořen čtyřčlenný mediální tým ČSJu. Byly rozděleny kompetence v oblasti správy webových stránek, sociálních sítí a spolupráce s ČT. ČSJu finančně podpořil vyšší aktivity v oblasti popularizace českého juda prostřednictvím svých komunikačních kanálů. Ve spolupráci s Českou televizí došlo k revizi současných rubrik v televizním měsíčníku IPPON (např. nový seriál Kraje, kdy v je každém dílu věnován prostor pro představení jednoho KSJu včetně osobností a akcí v celém roce). Dochází rovněž k revizi současných webových stránek ČSJu, které budou v inovované podobě představeny zhruba v červnu 2022; budou odpovídat modernímu designu a funkčnosti pro webové stránky sportovního svazu 21. století. Byl vytvořen MEDIAPLAN 2022 pro zpravodajství z turnajů, rozhovory a další pravidelné tematické příspěvky, např. s rozhovory předsedou ČSJu "Stalo se v českém judu", "Síň slávy" atd.

Judo festival

V přípravě pro rok 2023.

Veteránské judo

Plánována je podpora judistické veteránské scény v souvislosti s propagací a podporou republikového šampionátu v závěru roku. Bude řešeno na úrovni reprezentace i klubů ve spolupráci s krajskými svazy.

Vox populi

Na všech plénech ČSJu je prostřednictvím krajského předsedy poskytnuta možnost přidat jakýkoli jednací bod na základě přání oddílů či jednotlivců z hnutí českého juda; následovat může diskuse. V řešení je online platforma pro setkávání managementu ČSJu s širokou veřejností.

Daňové a právní poradenství - profesionalizace

Bylo rozhodnuto o vypracování daňového přiznání prostřednictvím externího poradce. Bude podáno v červnu roku 2022.

Mimodotační financování

Český svaz juda se snaží maximalizovat výnosy z vlastní činnosti, a to především pořádáním turnajů, seminářů a v budoucnu i Judo festivalu. Letošním březnem došlo k historicky k nejvyšší účasti na evropském poháru v Praze (European Open Prague 2022) včetně tréninkového kempu v Nymburku (OTC Nymburk). Rozběhla se spolupráce se soukromým sektorem a podpora donátorů (Finep atd.).

Smluvní prostředí

V současné době se řeší revitalizace a nastavení smluv včetně smluvního zabezpečení budoucích sportovních hvězd a jejich zastupování a ochrany osobnostních práv. Za tím účelem byla navázána spolupráce s právním poradcem kvůli vytvoření optimální rovnováhy mezi sportovcem a ČSJu na základě férových podmínek.

Sekce ženského juda

Došlo k rozdělení přípravy mužské a ženské reprezentace. Reprezentačním trenérem žen byl jmenován Jiří Štěpán, u dorostenek působí Andrea Pokorná. Byl vytvořen samostatný rozpočet pro fungování obou reprezentací.

Revize stanov

Připravuje se kompletní úprava stanov, především jejich zjednodušení. Dlouhodobý proces, který se částečně bude řešit na ŘSD (11. 6. 2022), kdy delegáti budou hlasovat o způsobu počítání hlasů pro SD a organizační strukturu ČSJu. Následně bude vytvořena pracovní skupina, která se začne zabývat komplexní revizí stanov.

Judo news

Předpokládá se výrazné navýšení četnosti zpravodajských příspěvků, reportáží a fotogalerií na současných sociálních sítích a webu ČSJu ve spolupráci s marketingovým oddělením a mediálním týmem ČSJu. V řešení je speciální mobilní aplikace zahrnující online program turnajů apod.

AKTUALITY

vloženo 10.12.2021 

Mimořádná valná hromada se 18.12. nekoná.

Na základě právnického rozboru, nám bylo sděleno, že tím, že svolavatel, tedy představenstvo, odvolalo shromáždění delegátů z důvodu nedostatků v žádosti, je nutné toto respektovat a zrušit ho. Doplním, že vzhledem k tomu, že představenstvo záměrně čekalo s tímto krokem do poslední chvíle, nemáme již možnost jimi uvedené formální nedostatky zpochybnit. Máme možnost svolat shromáždění sami, ale s dodržením zákonných lhůt, tedy minimálně devadesáti dní. Obrátili jsme se na právní kancelář a konzultujeme s ní další kroky.

vloženo 11.12.2021

Náš pohled na situaci

Vážení přátelé juda, trenéři, sportovci, 

je to již více jak půl roku, co jsme se rozhodli svolat mimořádné shromáždění delegátu s cílem odvolat současné představenstvo, zvolit nové vedení svazu a začít pracovat na změnách, které vnímáme jako nezbytné pro úspěšnou budoucnost našeho sportu.

V srpnu a v září tohoto roku, jsme objeli celou "judistickou republiku" a naslouchali Vašim názorům i připomínkám, které jsme následně zpracovali do plánu změn. V té době jsme věřili tomu, že ve volbách uspějeme a začneme společně s Vámi budovat trochu jiný svaz - takový, který bude fungovat na základě vzájemné úcty, naslouchání si, společného řešení problémů a především na opravdové práci těch, kterým dá členská základna svou důvěru.

Popravdě jsme ani v těch nejhorších představách nečekali, jakým směrem se bude situace vyvíjet. 

Představenstvo opakovaně na základě sporných argumentů odvolalo shromáždění a znemožnilo Vám tak demokraticky rozhodnout o volbě nového vedení. Dostali jsme se do situace, že paradoxně ti, kteří měli být odvoláni, se za každou cenu a s využitím všech možných prostředků snaží toto znemožnit a to i přes to, že předseda Jiří Dolejš již definitivně potvrdil svůj odchod z funkce. Přesto obstrukce pokračují dál i když setrvání nekompletní části jeho vedení v tuto chvíli již nedává smysl. 

Tato situace vygradovala natolik, že i my bychom byli nuceni, bránit se a řešit věci soudní a právní cestou. Nám ale od počátku šlo o pozitivní změny, ne o funkce. O ty usilujeme jen proto, že bez jejich obsazení nebudeme schopni tyto změny prosadit.

Vrcholem všeho bylo odvolání v pořadí již druhého mimořádného shromáždění s argumentací napadající poctivost a legitimitu jednotlivých klubů. To vše po měsících nečinnosti a po termínu již rozesláných pozvánek. Představenstvo po celou dobu avizovalo napadení MSD a dnes už víme, že jeho svolání nemělo nikdy v plánu připustit.

Tyto kroky představenstva, jsou však již pro nás zcela za hranou, můžou v případě soudních sporů vést k destabilizaci svazu a ohrozit nejen jeho činnost, ale přivést do svízelné situace i některé kluby. Je očividné, že představenstvo si neklade otázky, co by se mohlo stát a jak celá věc může skončit. Napadají věci a procesy, které celé roky fungovaly a které byly běžnou praxí v systému. Celý dopad možných soudních tahanic, by mohl být o to horší, že svaz čeká rozpočtové provizorium z důvodu změn ve státním rozpočtu. Mohlo by dojít i k zablokování účtů, což by mělo ohromný dopad na chod svazu.

Této situace mohou využít některá média a velice rychle změnit pohled veřejnosti na České judo. Úspěchy Lukáše Krpálka a jejich prezentaci , by mohly nahradit negativní informace o mocenském boji uvnitř svazu. Právě Lukášův znepokojivý postoj, plynoucí z celkové situace a osobní rozhovory Adolfa Ziky s ním, byly jedním z hlavních důvodů nejít za každou cenu do střetu, který by mohl něco podobného způsobit. A právě Lukášova osoba a uvědomění si závažnosti situace, byly hlavní faktory, které nás vedli k tomuto rozhodnutí. Cesta bude sice delší, ale cíl je stále stejný!

Nebojíme se čestného boje ve volbách a jsme připraveni plně akceptovat jejich výsledky, ale nechceme se jakkoliv podílet na rizikovém chování, plynoucím z osobních soubojů, které by mohlo vést k poškození dobrého jména českého juda na kterém má právě Lukáš Krpálek tak zásadní podíl.

V žádném případě nezklameme naše podporovatele, a budeme dál hledat zákonné cesty pro změnu. Děkujeme za Vaší dosavadní podporu.

Naše cesta za změnou nekončí. Jsme tu pro vás a pro budoucnost českého Juda.

 

Pavel Volek, Martin Prokeš, Adolf Zika a členové INICIATIVY JUDO Změna 2021