21 NAVRHOVANÝCH ZMĚN  ZÁKLADNÍ PROGRAM

PRAVOMOCE KRAJŮ

ZESÍLENÍ PRAVOMOCÍ KRAJŮ PRO PŘEROZDĚLOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ (SPS/KVŽ/RVŽ).

NOVÁ ORGANIZACE ČASOVÉHO PROGRAMU TURNAJŮ MLÁDEŽE 

JEDNOTLIVÉ KATEGORIE MLÁDEŽE STARTUJÍCÍ DLE PŘEDEM DANÉHO ČASOVÉHO PROGRAMU.

SYSTÉM HODNOCENÍ ROZHODČÍCH

NASTAVENÍ NOVÉ KONCEPCE SPRAVEDLIVÉHO SYSTÉMU HODNOCENÍ ROZHODČÍCH.

METODIKA

TVORBA VLASTNÍCH VÝUKOVÝCH VIDEÍ. YOUTUBE KANÁL, SPOLUPRÁCE S EJU A JEJICH EDUKAČNÍ DIVIZÍ.

ÚPRAVA VĚKOVÝCH KATEGORIÍ

ZAVEDENÍ NOVÝCH VĚKOVÝCH KATEGORIÍ U12 + U14 + U16 - ZMÍRNĚNÍ PROPADU PRO PŘECHOD DO KATEGORIE DOROSTU.

NASTAVENÍ OCHRANNÝCH MECHANISMŮ

JASNÁ PRAVIDLA PŘESTUPU SVĚŘENCŮ Z MATEŘSKÝCH KLUBŮ DO SCM.

NOMINAČNÍ KRITÉRIA

STEJNÉ PODMÍNKY PRO TALENTOVANÉ ZÁVODNÍKY BEZ OHLEDU NA KLUBOVOU PŘÍSLUŠNOST. 

REVITALIZACE SCM

REVITALIZACE SYSTÉMU SCM A NAVAZUJÍCÍCH SLOŽEK.

SPOLUPRÁCE S KRAJI

ZVÝŠENÁ PODPORA KRAJSKÝCH VÝBĚRŮ. CENTRÁLNÍ REGIONÁLNÍ SOUSTŘEDĚNÍ MLÁDEŽE S HVĚZDOU REPREZENTACE. 

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI

ETICKÝ KODEX SOUČÁSTÍ KAŽDÉ MANDÁTNÍ SMLOUVY TRENÉRŮ JEDNOTLIVÝCH SLOŽEK KVŽ/RVŽ/SCM/RD.

EVIDENČNÍ KARTY 

KONEC PAPÍROVÝCH EVIDENČNÍCH KARET S BAREVNOU FOTOGRAFIÍ. VYUŽITÍ DIGITÁLNÍ VYSPĚLOSTI DNEŠNÍ DOBY.

MARKETING A PR

KOMUNIKACE S MÉDII A POPULARIZACE JUDA SMĚREM K ŠIROKÉ VEŘEJNOSTI.

JUDO FESTIVAL

VYTVOŘENÍ TRADICE LETNÍHO FESTIVALU S DOPROVODNÝM PROGRAMEM ZA ÚČASTI OLYMPIJSKÝCH MEDAILISTŮ.

VETERÁNSKÉ JUDO

PODPORA VETERÁNSKÉHO JUDA NA ÚROVNI REPREZENTACE A KLUBŮ.

VOX POPULI

KOMUNIKACE ČSJu s HNUTÍM NA OTEVŘENÉ KOMUNIKAČNÍ PLATFORMĚ.

DAŇOVÉ A PRÁVNÍ PORADENSTVÍ

PROFESIONALIZACE DAŇOVÉHO A PRÁVNÍHO PORADENSTVÍ, ZAJIŠTĚNÉHO EXTERNÍMI SMLUVNÍMI PARTNERY.

MIMODOTAČNÍ FINANCOVÁNÍ

NASTAVENÍ DOPLŇKOVÉHO SPONZORSKÉHO FINANCOVÁNÍ ZE SOUKROMÉHO SEKTORU, MAXIMALIZACE VLASTNÍCH PŘÍJMŮ Z ORGANIZÁTORSKÉ ČINNOSTI.

SMLUVNÍ PROSTŘEDÍ

REVITALIZACE A NASTAVENÍ SMLUV, VČETNĚ SMLUVNÍHO ZABEZPEČENÍ BUDOUCÍCH SPORTOVNÍCH HVĚZD A JEJICH ZASTUPOVÁNÍ A OCHRANY OSOBNOSTNÍCH PRÁV.

SEKCE ŽENSKÉHO JUDA

VYTVOŘENÍ SAMOSTATNÉHO STŘEDISKA PRO ŽENY, ODDĚLENÝ ROZPOČET PRO JEHO FINANCOVÁNÍ.

ÚPRAVA STANOV

KOMPLETNÍ REVIZE VEDOUCÍ K ZÁSADNÍMU ZJEDNODUŠENÍ A SROZUMITELNÉMU VÝKLADU STANOV.

JUDO NEWS

MOBILNÍ APLIKACE, ČLÁNKY A FOTOGRAFIE ZE SOUTĚŽÍ, VČETNĚ  ON-LINE ČASOVÉHO PROGRAMU TURNAJŮ.